Trianglarnas mästare – geometri enligt Bærtling

Kvadrater, rektanglar, cirklar och trianglar. Kuber, klot och koner. Det mesta i naturen är uppbyggt av geometriska former. Många konstnärer har utgått ifrån geometri när de skapat. En som blev särskilt förtjust i triangelns form var den Halmstadsfödde konstnären Olle Bærtling.

I det pedagogiska programmet Trianglarnas mästare tittar vi närmare på hans målningar och skulpturer och jämför sedan med andra konstverk i Hallands Konstmuseums samling. Hur många cirklar kan vi hitta, hur många rektanglar och trianglar?

Vi avslutar med att skapa i museets nya ateljé. Här abstraherar vi. Det betyder att vi utgår ifrån något som föreställer naturen och gör om det till geometriska former.

Programmet består av tre delmoment:
1. Kort introduktion av Olle Bærtling-utställningen.
Läs mer om utställningen
2. Geometriskt undersökande i mindre grupper i museets samlingsutställning.
Läs mer om utställningen
3. Workshop med abstraherat måleri uppbyggt av geometriska former.

Målgrupp: Årskurs 1-3
När kan vi komma? Till och med 20/3 2020
Max antal: Max 25 elever
Programtid: ca 1,5 timma
Kostnad: 800 kr/grupp

Programmet knyter an till Lgr11. Följande avsnitt ur läroplanen för åk 1-3 är särskilt relevanta:

Matte
• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
• Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Bild
• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.