Kommande utställningar

30 maj – 4 oktober 2020
Hallänningarna som ritade om Sverige – Ahlberg, Bauer, Helldén och Ancker

14 juni – 23 augusti 2020
Kerstin Trollberg

5 september 2020 – 4 april 2021
Väv ur samlingen

17 oktober 2020 – 28 februari 2021
David Svensson