Kommande utställningar

14 juni – 4 oktober 2020
Hallänningarna som ritade om Sverige – Ahlberg, Bauer, Helldén och Ancker

12 september – 8 november 2020
Kerstin Trollberg

24 oktober 2020 – 28 februari 2021
David Svensson