kerstin-trollberg
Kerstin Trollberg, Svart häst, utan årtal ©Kerstin Trollberg / Bildupphovsrätt 2020

12.9 – 8.11

Kerstin Trollberg – Rörelse

Kerstin Trollberg var tidigt intresserad av mode och teckning, och studerade mode i Paris i slutet av 1950-talet. Hennes teckningar och måleri präglas av ett vibrerande linjespel med mättade färger: Hon säger själv att ljus och linjer har stor betydelse i hennes motiv som ofta präglas av djur och människor. Hennes mångsidighet syns i ett varierat arbete mellan skulptur, måleri och teckning där samma motiv ofta återkommer i de olika teknikerna.

Kerstin Trollberg är utbildad på Konstfack i Stockholm, flyttade tillsammans med sin man till Laholm på 1960-talet där hon fortfarande bor och verkar. Utställningen kommer att visa verk från 1950-talet till idag.

PROGRAM

Konstsamtal
Samtal mellan Kerstin Trollberg och museichef Magnus Jensner
Onsdag 23 september, 14 oktober och 4 november kl 15
Begränsat antal platser. Boka din plats via bokning@hallandskonstmuseum.se eller telefon 035-16 23 00. Ingår i ordinarie entréavgift.

 

12.9 – 8.11

Kerstin Trollberg

Trollberg had an early interest in fashion and drawing and studied fashion in Paris in the end of the 1950s. Her drawings and paintings are characterized by a vibrating line play with saturated colors. She says herself that line and light have a great significance in her motifs, often characterized by animals and people. Her versatility appears in varied work between sculpture, painting, and drawing where the same subject matter often are repeated in the different techniques.

Kerstin Trollberg is educated at Konstfack – University of Arts, Craft, and Design in Stockholm. She moved with her husband to Laholm in the 1960s where she still lives and works. The exhibition will show work from the 1950s until today.