Radhus Örgryte, ritat av Ingrid Wallberg. Foto: Fritz Bruce
Radhus Örgryte, ritat av Ingrid Wallberg. Foto: Fritz Bruce

Ingrid Wallberg – arkitektpionjär

Vid besöket med er klass möter vi en bortglömd pionjär. Ingrid Wallberg växte upp på Slottsmöllan i Halmstad runt sekelskiftet 1900, i en tid då Sverige lämnade fattigdom och utvecklingsbrist bakom sig, och tog ett långt steg in i den moderna världen, och hon var en av dem som ledde utvecklingen; som arkitekt och framgångsrik industrikvinna. Tillsammans med klassen söker vi ledtrådar i hennes efterlämnade material och färdiga verk – Funktionalism, familj och framtidstro. Kanske är det så, att vi fortfarande lever i den tid som skapades under hennes epok?

Målgrupp: årskurs 7-9
När kan vi komma? Till och med 30/4
Max antal: 30 elever
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 400 kr/grupp

 

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt ämnet historia:

  • Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.
  • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 

Programmet knyter an till Lgy11 (i urval ur läroplanen):

  • Historia – Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser
  • Samhällskunskap – Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  • Konst och Kultur – Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.