6.6 – 15.8

Den moderna hallänningens födelse

– Fotograferat mode 1870 – 1940

Selma Angel, utan årtal
Foto: Selma Angel, utan årtal © Hallands Konstmuseum

På bara en mansålder genomgick Sverige en radikal förändring – från att för tvåhundra år sedan ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa blev landet ett av världens mest välmående. Utvecklingen från bondesamhälle till modern nation avspeglades inte minst i befolkningens skiftande relation till kläder och mode. Förändringen sammanföll med fotografiets utveckling, och i denna utställning visas exempel från halländska fotografer i ateljé och i miljö.

Utställningen är en del av Mode: Yta med djup – Halland 2021.

Utställningen visas på Friluftsmuseet Hallandsgården