David Svensson - Old World Rise Again
David Svensson, Old World Rise Again, 2012 © David Svensson / Bildupphovsrätt 2020

24.10 – 28.2.2021
David Svensson – Lånat ljus

David Svensson inledde sin konstnärsutbildning på Fria Målarskolan i Halmstad, där han bland andra hade Olle Waller som lärare. Redan från början fungerade måleriet som utgångspunkt i hans arbete. Han ser sig fortfarande som målare, och beskriver de skiftande materialvalen – inte alltid med uppenbar koppling till måleri – och det återkommande intresset för ljus som ett utforskande av måleriet.

I sin konst har David Svensson under de senaste åren återanvänt bland annat glasskärmar för att skapa verk av äldre lampor, boksidor och bokomslag. Böckerna, vars papper och omslag är synbart påverkade av tid och ljus, används av konstnären i kollagekompositioner där slitage, färger och ibland text och dedikationer används som betydelsebärande element. Och på en transparent och underifrån belyst skiva bygger han med glas i olika former upp komplexa strukturer som för tankarna till en stad i ljus. Utställningen innehåller även verk där materialet och dess förhållande till ljuset är avgörande för hur man som betraktare uppfattar dem.

David Svensson är född 1973 i Skillingaryd och är idag verksam i Malmö. Han har tidigare ställt ut på Moderna Museet, Malmö Konsthall, Artipelag och Malmö Konstmuseum. År 2005 visade han verk på Hallands Konstmuseum (dåvarande Länsmuseet Halmstad). Han har utfört ett tjugotal offentliga verk i Sverige och finns representerad på en rad museer. Däribland Hallands Konstmuseum som utöver inköpta verk även mottagit en generös donation från konstnären.