Byggnadsvårdsinsatser Hallandsgården 2020

Sommaren 2020 har två större byggnadsvårdsinsatser genomförts på Hallandsgården:

  • Halmtaket på Krafsagårdens södra sida har lagts om med ny råghalm. Även ryggningen av lös halm och de ryggträn som ligger över nocken har åtgärdas.
  • Väderkvarnens fasad av furuspån har byts mot nya kluvna spån och fasaden har tjärats. En rötskadad bjälke i vridspelet har byts ut och fönster och dörr renoverats.

Även mindre underhåll har genomförts så som tröskvandringen på baksidan av östra längan på Krafsagården och tjärning av tak på vattensågen.

 

Krafsagården

Krafsagården har ett traditionellt halmtak lagt på öppen läkt. Halm är det traditionella materialet vid läggning av stråtak i Halland. Halmkärvarna hålls på plats med långa rafter, det vill säga långa käppar som läggs över halmkärvarna, och är bundna med tjärat hamparep.

Under sommaren lades halmtaket på södra sidan av Krafsagården om. Halmtaket hade blivit tunt och rafterna, som håller halmkärvarna på plats på taket, har börjat synas. Halmtaket lades om med råghalm. Även ryggningen av lös halm och de ryggträn som ligger över nocken åtgärdades. Vindskivor och stormbrädor byttes där rötskador fanns och målades med vit linoljefärg.

 

Väderkvarnen

Väderkvarnen har en fasad av brädor klädda med furuspån. Väderkvarnen är en så kallad holländare, där den åttkantiga nederdelen av kvarnen står stilla. Den övre delen, den lökformade hättan, är vridbar så att vingarna kan vändas efter vinden. Både nederdelen och hättan är klädda med spån.

Under sommaren renoverades väderkvarnen utvändigt. Spånen hade börjat bli dåliga med rötskador och spruckna spån. Hela spåntäckningen på väderkvarnen byttes ut till nya kluvna spån och hela fasaden behandlades med trätjära. Förutom fasaden byttes en större rötskadad bjälke i det vridsystem som vrider hättan och vingarna efter vinden. Fönster och dörr renoverades, fönstren målades om med linoljefärg och dörren behandlades med trätjära.