Byggnadsvårdsinsatser Hallandsgården 2020

Sommaren 2020 genomförs två större byggnadsvårdsinsatser på Hallandsgården:

  • Halmtaket på Krafsagårdens södra sida läggs om med ny råghalm. Även ryggningen av lös halm och de ryggträn som ligger över nocken kommer att åtgärdas.
  • Väderkvarnens fasad av furuspån byts mot nya kluvna spån och fasaden tjäras. En rötskadad bjälke i vridspelet kommer att bytas och fönster och dörr renoveras.

Även mindre underhåll kommer att genomföras under sommaren så som tröskvandringen på baksidan av östra längan på Krafsagården och tjärning av tak på vattensågen.

 

Krafsagården

Krafsagården har ett traditionellt halmtak lagt på öppen läkt. Halm är det traditionella materialet vid läggning av stråtak i Halland. Halmkärvarna hålls på plats med långa rafter, dvs långa käppar som läggs över halmkärvarna, och är bundna med tjärat hamparep.

Under sommaren kommer södra sidan på halmtaket på Krafsagården att läggas om. Halmtaket har blivit tunt och rafterna, som håller halmkärvarna på plats på taket, har börjat synas. Halmtaket kommer att läggas om med råghalm. Även ryggningen av lös halm och de ryggträn som ligger över nocken kommer att åtgärdas. Vindskivor och stormbrädor kommer att bytas där rötskador finns och kommer att målas med vit linoljefärg.

Arbetet påbörjas i mitten av maj och beräknas vara slutfört strax före midsommar. Dörrarna in till Krafsagården från innergården är stängda under renoveringsperioden.

 

Väderkvarnen

Väderkvarnen har en fasad av brädor klädda med furuspån. Väderkvarnen är en sk holländare, där den åttkantiga nederdelen av kvarnen står stilla. Den övre delen, den lökformade hättan, är vridbar så att vingarna kan vändas efter vinden. Både nederdelen och hättan är klädda med spån.

Under sommaren kommer väderkvarnen renoveras utvändigt. Spånen har börjat bli dåliga med rötskador och spruckna spån. Hela spåntäckningen på väderkvarnen kommer att bytas ut till nya kluvna spån och hela fasaden kommer att behandlas med trätjära. Förutom fasaden kommer en större rötskadad bjälke i det vridsystem som vrider hättan och vingarna efter vinden att bytas. Fönster och dörr kommer att renoveras, fönstren målas om med linoljefärg och dörren kommer att behandlas med trätjära.

Arbetet med kvarnen påbörjas när halmtaket på Krafsagården är klart och ska vara färdigställt senast den siste augusti.

Kvarnen är stängd för besökare från det att byggställningen är på plats till dess att renoveringsarbetet är slutfört.