Program

Programverksamheten på Hallands Konstmuseum ingår i serier eller utgörs av enskilda inslag. Det kan röra sig om föredrag, workshops, visningar och stadsvandringar. Ofta med anknytning till pågående utställningar, och gärna i samarbete med andra – föreningar, intresseorganisationer, kommunala och regionala verksamheter.

Guidade visningar

Digital föredragsserie: Mode: Yta med djup – Halland 2021

Stadsvandringar

Historievandring

Sommarens program på Friluftsmuseet Hallandsgården

Klubb rörelse

Mode: Yta med djup – Halland 2021

Museiklubben