12.6 – 26.9.2021

Bernard, Birgit och Mona

Bernard Anderson (1898-1983), Birgit Allen-Fivel (1917-2009) och Mona Johansson (1924-2010) skildrar vardagen genom färg och form. En moders beskyddande omfamning, en slät kopp kaffe vid köksbordet eller bakgårdarnas avskavda charm. Deras uttryck är lika enkla som motiven, avskalade och rakt på sak.

Alla tre är representerade i Hallands Konstmuseums samling, tillhör en äldre generation och känns angelägna att visa för ny publik idag. Anderson föddes i Halmstad, utbildades på 1910- och 20-talet till skulptör i St: Pauls i USA och Paris, för att sedan återvända till hembygden. Halmstadbördiga Allen- Fivel utbildades i Göteborg, Stockholm och för Mollie Faustman i Paris. Hon var verksam i Stockholm. Johansson växte upp i Göteborg och utbildades där, men som vuxen bor hon sommartid i Varberg. Hon skildrade äldre stadsmiljöer och blev ett välkänt ansikte bland torghandlarna när hon sålde sina grafiska blad.