Anders Kristensson, Halmstadraggare, Göteborg, 1992 (till vänster). Elvira Roslund Gustavsson, Too Much Too Quick (Backbone) (mitten). Detalj ur bonadsmålning (till höger).

När ett museum genomgår en så stor förändring som en totalrenovering och nybyggnation innebär, är det också ett gyllene tillfälle att utforska samlingarna på djupet innan man öppnar på nytt. Resan från klassiskt regionalt museum 1933 till dagens konstmuseum speglas så klart i dess innehåll och karaktär, men det finns även andra parametrar som påverkar. Idag är genus, klass och mångfald viktiga aspekter vid nyförvärv och kunskapen om samlingens egen historia gör det lättare att både komplettera och bredda den.

En samling är aldrig statisk utan förändras över tid, genom hängning, nyförvärv eller pedagogiska metoder. Genom att nyfiket dyka ner i det outforskade kan konstverken ses med nya ögon, men också generera kunskap om vårt kulturella arv och historia. Samlingsutställningen på plan 2 kommer därför anta en mer utforskande karaktär där olika ämnes- och undersökningsfält i relation till samlingen och museets identitet lyfts fram över tid.

Hallands Konstmuseums samling ger unika möjligheter att röra sig inom bild- och formområdets hela omfång, från klassiskt måleri, barnboksillustrationer, fotografi, slöjd, folkkonst och arkitektur till samtidskonst. Men det breda anslaget genererar också frågor som: Vad är konst och vem bestämmer det? Finns det likheter mellan vetenskap och konst, forskare och konstnärer? Hur kan geografisk identiteten påverka konstnärliga utryck? Och vem har samlat vad och varför?

Just nu arbetar vi för fullt med att utveckla en ny samlingsutställning där du som besökare ska känna dig delaktig och upptäcka nya, intressanta ting och sammanhang.