Hallands Konstmuseum

Vid om- och tillbyggnationen av museet är tillgänglighet högsta prioritet.

Friluftsmuseet Hallandsgården

Kaféets utomhusservering är åtkomligt med rullstol. På området finns en handikapptoalett. Alla hus har skyltats upp utanför ingångarna. Informationen finns också i punktskrift. Obs! Området ligger i en sluttning och byggnaderna är placerade på gräsytor vilket kan göra det svårt för en rullstolsburen att ta sig fram utan ledsagare. Vidare är dörröppningarna till de kulturhistoriska byggnaderna enligt dåtida mått och därmed inte alltid tillräckligt breda för barnvagnar och rullstolar.