Tidigare pedagogiska program

Läs bilden

Läs bilden är ett pedagogiskt paket fyllt med bildkonst och litteratur. Paketet är kopplat till Hallands Konstmuseums konstsamling och särskilt producerat för dig som undervisar på högstadie- eller gymnasienivå. Läs bilden vill visa på sambandet mellan bildkonst och litteratur och manar till ämnesöverskridande arbete inom olika temaområden. 

Läs bilden består av tre delmoment:
1 Förberedande arbete i skolan
2 Upplevelsebetonat besök på museum
3 Uppföljande arbete i skolan

Ladda ner arbetsblad, lärarhandledning, litteraturlista (pdf).