På egen hand

Här kan du kostnadsfritt ladda ner pedagogiska studiepaket och förberedelsematerial.

Ordjakten

Upp och ner, kors och tvärs, på längden och tvären, framlänges och baklänges. Här kan du leta efter ord med Halmstadanknytning. Ladda ner (pdf)

Vad vet du om mormor?

Med hjälp av ett frågeformulär får du reda på mer än du kunde ana om din släkting. Ladda ner (pdf)

En skoldag på 1840-talet

Förberedelsematerial Hallandsgården. Ladda ner (pdf)

Tre temperament

Följ med på en filmisk resa in i de sydsvenska bonadsmålningarna. Fyra bildspel ger dig möjlighet att lära känna tre olika konstnärstemperament och att upptäcka detaljerna i fyra bonadsmålningar ur Hallands Konstmuseums samling.
Ladda ner (pdf)

Berättarröst: Rikard Wolff
Projektledare: Pernilla Börnfors-Nordbeck
Fotograf: Jan Svensson
Teknisk produktion: Robert RotarskiKonstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-545 533 80 eller e-mail bildupphovsratt@bildupphovsratt.se