Utbildning och pedagogträffar

Konstpedagogik

I samarbete med Högskolan i Halmstad anordnas kurser i konstpedagogik.
Läs mer på högskolans hemsida

Har du egna förslag eller önskemål på tematräffar tillsammans med dina kollegor, hör av dig.