Goenissen, Bäckahästen och Lilla Rosa – muntliga berättartraditioner i sagolik miljö

Kliv in i en sagolik miljö bland troll, kungar och hemliga skatter. Har du hört sagan om gumman med korven på näsan? Hur blir en saga en riktigt spännande saga? Vad hände sen och varför börjar alla sagor med ”det var en gång…”?

Med olika verktyg och metoder får eleverna på ett lustfullt sätt öva på muntligt berättande. Genom en historisk tillbakablick berättar vi om hur sagor, sägner och kunskap förmedlades förr, vilken funktion och vilken roll de hade. Hur såg det ut då jämfört med idag? Med sagokort, garnnystan och kroppsspråk gör vi egna fantasifulla och helt unika sagor som ingen hört förut. Vi övar på att lyssna, improvisera, minnas och tala högt inför andra i grupp.  

Som pedagog får du med dig handfasta tips och inspiration till fortsatt arbete i skolan. Programmet knyts till Lgr 11, främst inom svenska, där det bland annat går att läsa att ämnet ska innehålla: 
 
”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.” Det ska beröra: ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.”
 

Programmet består av två delmoment:

1. Visning i helklass runt Friluftsmuseet Hallandsgården med tema sagor och berättande.
2. Berättarworkshop. För att alla elever ska få utrymme och aktivt kunna delta i workshopen arbetar vi i halvklass i två parallella pass.
 

Målgrupp:

F-klass-årskurs 4 (övningarna anpassas efter målgruppen) 
 

När kan vi komma?

21/8-29/9 2017 samt våren 2018 (fr o m 16/4)

Max antal:

Max 25 elever (eleverna delas upp i halvklass och två museipedagoger leder programmet)
 

Programtid:

ca 1 timma och 15 min

Kostnad:

900 kr/grupp

Tips! 

Hallandsgården erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick.
Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hitta-veta. En klassuppsättning boxar med bilder och frågor fördjupar gruppens kunskap och ger den nyfikne chansen att själv utforska miljöerna runt husen. Det finns också möjlighet att spela Hallandsgårdsbingo. 
Observera! Leta-hitta-veta och Hallandsgårdsbingo är kostnadsfritt men måste förbokas.

Vill ni arbeta vidare efteråt?

Vid besöket får ni med förslag för vidare arbete i skolan samt litteraturlista. 
Du kan också hämta inspiration via
www.halmstadshistoria.se 
www.konstihalland.se/konstihalland/konstexpressen Barn leker med sagokort sittandes på en trasmatta
I Goenissen, Bäckahästen och Lilla Rosa tar vi bland annat hjälp av sagokort