6/6 – 11/8

Per Johan Hallberg

Visas i utställningslokalen på Friluftsmuseet Hallandsgården
Läs mer om utställningen