Då vår museibyggnad är stängd för om- och tillbyggnad fortsätter den publika delen med program och utställningar på andra håll i länet. För att hålla dig uppdaterad om var och när, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook, Instagram och YouTube.