Museiklubben

På Hallands Konstmuseum finns en Museiklubb för barn mellan 6-12 år. Att vara med i Museiklubben är gratis. Som medlem får du inbjudningar till klubbträffar och förhandsinformation om roliga aktiviteter. Klubbräffarna är på olika teman och du väljer själv vilka du vill och kan vara med på. Inför varje tillfälle kommer en separat inbjudan samt information om sista anmälningsdag.

För att bli medlem, skriv namn, födelseår, adress, mailadress och telefonnummer i ett mail till museiklubben@hallandskonstmuseum.se I ämnesraden skriver du ”Medlemskap i Museiklubben”.