Hallands Konstmuseum är just nu stängt för om- och tillbyggnad. Det nya museet beräknas stå klart 2019. Under tiden fortsätter den publika verksamheten med program och utställningar på andra håll i länet.