Per Bak Jensen, Pigtråd/Taggtråd, 2017. © Per Bak jensen/Bildupphovsrätt (2019)

26.10 – 8.3

Per Bak Jensen

Fotografen Per Bak Jensen har varit en pionjär inom danskt fotografi i en rad avseenden. När han inledde sina studier i Köpenhamn 1980 var han den förste fotograf som blivit antagen till Kunstakademien.

Hans första utställning 1988 hade titeln Den gåtfulla staden (Den gådefulde by) och skildrade Köpenhamn i svart-vita bilder på ett sätt som sedan blivit ett välkänt signum för hans verk; en vilja att genom fotografiet upptäcka eller nå dolda sidor av världen, ”att se världen på riktigt”, som han själv uttrycker det.

Idag arbetar Per Bak Jensen både med färg- och svart-vitt fotografi. Han har haft ett stort antal utställningar runtom i världen. Under senare år har hans bilder gått upp i format och fått en djupare svärta med existentiella förtecken.

Utställningen på Hallands Konstmuseum presenterar bilder fotograferade i Halland inför nyinvigningen av museet. Samtliga verk ingår i museets samling, varav ett är en donation från Ny Carlsbergfondet.

Guidad visning: söndagar kl 13 (3 november – 26 januari) lördagar kl 14.30 (1 februari – 22 februari)


 

Per Bak Jensen

Photographer Per Bak Jensen has been a pioneer in Danish photography in a number of respects. When he began studying in Copenhagen in 1980, he was the first photographer to be accepted to the Royal Danish Academy of Fine Arts.

His first exhibition in 1988 was entitled Den gådefulde by (The Enigmatic City) and depicted Copenhagen in black and white photographs in a way that has since become a well-known signature of his work; a desire to use photography to discover or reach hidden sides of the world, “seeing the world as it really is”, as he himself puts it.

Today Per Bak Jensen works with colour and black and white photography and has had a large number of exhibitions around the world. In recent years his pictures have grown larger in format and gained a deeper blackness with existential elements.

The exhibition at Halland Art Museum presents pictures taken in Halland ahead of the museum’s reopening. All works are part of the museum’s collection and one is a donation from the New Carslberg Foundation.