Onsdagar på museet

Besök ateljén, biblioteket och Bildstationen. Se någon av Inu Enescus filmer om Olle Bærtling i hörsalen. Varannan vecka visas Nu, nu svänger det och varannan vecka visas Prolog ur ett manifest till öppen form. Onsdagar kl 15-17. Inled gärna eftermiddagen med den guidade visningen Husesyn – en tur i det nya museet kl 14. Ingår i ordinarie entréavgift.

Nu, nu svänger det – Olle Bærtling
En film av Inu Enescu
Längd 70 min
Ett filmporträtt av Olle Bærtling

Visas 18/12, 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3

Prolog ur ett manifest till öppen form
En film av Inu Enescu, 2019
Längd 80 min

Visas: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3

I Prolog ur ett manifest till öppen form har Olle Baertling formulerat idéerna bakom sin konstnärliga gärning. Manifestet är en fascinerande samling tankar kring skapande, kring konstens funktion och kring människans andliga rum. Texten är en sammanfattning av Olle Baertlings egen konstnärliga utveckling. Den är ett fönster till hans inre, till hans brinnande behov av att skapa och hans övertygelse om konstens nödvändighet för mänskligheten. Den ger uttryck både för hans framtidsvisioner och samhällsengagemang, och hans grundläggande humanistiska livsinställning.

Texten läses i sin helhet av skådespelaren Frej Lindqvist och har bildsatts med Olle Baertlings måleri, sammanlagt 785 verk, från tidig ålder och fram till hans död. Här kan vi följa hans utveckling, från föreställande måleri till öppen form. Detta är den hittills största och mest heltäckande samlingen av Baertlings måleri – uppskattningsvis 90% av hans produktion finns representerad här. Verken presenteras i huvudsak i kronologisk ordning men är också sorterade efter motiv, för att bättre illustrera hans konstnärliga utveckling.