Organisation

Hallands Konstmuseum ingår tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum i Stiftelsen Hallands länsmuseer. Sedan årsskiftet 2016 är Kulturmiljö Halland en del av Hallands kulturhistoriska museum. 

Stiftelsen Hallands länsmuseer


Hallands kulturhistoriska museum

Kulturmiljö Halland

Historik

1886 bildades Hallands Museiförening. Avsikten med föreningen var att samla in föremål från en svunnen tid för att så småningom visa dem för allmänheten i en utställningslokal. I början disponerades delar av Norre Port för detta ändamål. Föreningen räddade även byggnader från att rivas och köpte hus. Däribland Kirsten Munchs hus på Bastionsgatan (Halmstad), Brooktorpsgården på Kyrkogatan (Halmstad) och husen på Friluftsmuseet Hallandsgården, grundat 1925.

Verksamheten bedrevs ideellt tills fil. dr. Erik Salvén anställdes 1928. Hans viktigaste uppgift var att driva igenom bygget av ett nytt museum - Hallands museum. I september 1933 stod byggnaden på Tollsgatan klar, finansierad genom statliga lotterimedel.

Fram till 1979 var det Hallands Museiförening som bedrev museiverksamheten på länsbasis med en landsantikvarie i ledningen. Därefter bildades stiftelsen Hallands länsmuseer tillsammans med dåvarande Varbergs museum. Hallands museiförening skänkte alla föremål, samlingar, fonder och fastigheter till stiftelsen och fick rollen som främjare och stödjare av museet.

Sedan år 2000 drivs Hallands Konstmuseum (fd Länsmuseet Halmstad) av Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad på uppdrag av stiftelsen Hallands länsmuseer. I föreningens styrelse sitter representanter från Hallands Museiförening och Halmstad kommun.

Våren 2010 antogs ett beslut om "att de båda länsmuseerna (Halmstad och Varberg) får egna regionala uppdrag från Region Halland och ombildas till aktiebolag med region Halland och respektive kommun som hälftenägare". Beslutet trädde dock aldrig i kraft då det efter vidare utredning visade sig strida mot stiftelselagen. 

Sedan årsskiftet 2015/2016 är Hallands Konstmuseum tillsammans med Hallands kulturhistoriska museum och Kulturmiljö Halland organiserade inom stiftelsen Hallands länsmuseer.

Namnbytet från Länsmuseet Halmstad till Hallands Konstmuseum skedde vid årsskiftet 2010/2011.


Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-545 533 80 eller e-mail bildupphovsratt@bildupphovsratt.se Svart vit bild av Erik Salvén som sitter vid sitt skrivbord
Erik Salvén vid sitt skrivbord som står kvar på samma plats och används än idag
Svart vit bild av folkmassa vid museets trappa
Museibyggnade på Tollsgatan invigdes med pompa och ståt i september 1933