2018

Den 11/1 togs det första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum av representanter för de tre finansiärerna; Sven Palmkvist, Halmstads kommun; Lovisa Aldrin, Region Halland och Gunnel Bengtsson, Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Läs reportage i HP
Hör reportage i Radio Halland

Under vintern gavs ett antal konstnärer i uppdrag att ta fram förslag på hur trädgården runt museet skulle kunna se ut. En jury med representanter från Hallands Konstmuseum, Halmstads kommun, Region Halland och White Arkitekter valde det förslag som tagits fram av konstnären Maria Stigsdotter Drott. Hela trädgårdsprojektet finansieras med medel ur Svea Larsons donationsfond.

Konstnären Maria Stigsdotter Drott gestaltar trädgården runt Hallands Konstmuseum (7/3 2018)

Sedan spadtaget i januari pågår arbetet för fullt. Både med renovering av det befintliga museet och den nya tillbyggnaden.

Hör reportage i Radio Halland (6/4 2018)
Hör reportage i Radio Halland (16/4 2018)
Se byggprocessen i kort snabbversion (dokumentation feb-juni 2018)

I somras (15/6-19/8) gavs en bild av det nya museet i en tillfällig paviljong, placerad i Norre Katts park i Halmstad. Här fanns också möjlighet att uppleva det nya museet i 3D med AR-teknik (Augmented Reality).

Läs mer om paviljongen i Norre Katts park

Den 4/9 var vi framme vid nästa milstolpe i projektet – taklagsfest. Samma vecka visades pressen runt i museet.

Se reportage i SVT Hallandsnytt (7/9 2018)

Sedan dess har även den lägre delen av tillbyggnaden tagit form. I hörnet där den äldre fasaden möter den nya görs plats för huvudentrén. Och strax intill, längs långsidan, kommer framtida besökare kunna avnjuta både fika och frisk luft på uteserveringen. Under november och december har man påbörjat förberedning av entréstråk och trädgård.

Se byggprocessen i kort snabbversion (augusti-december 2018)

Följ också om- och tillbyggnaden på Facebook och Instagram

2017

Under vintern och våren har museibyggnaden tömts och personalen flyttat till lokalerna på Slottsmöllan. I mars gavs White Arkitekter uppdraget att rita det nya museet. Marklov beviljades den 14/7. Den 30/8 lämnades bygglovsansökan in till Halmstads kommun. Under hösten har området förberetts för etablering. Bland annat har Olle Bærtlings skulptur XRAS monterats ned. Sedan bygglov beviljats har arbetsbodarna kommit på plats och området avskärmats.

Bygglov beviljat för Hallands Konstmuseum (18/12 2017)
White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseum (21/3/2017)

2016

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som annonserades under perioden 2016-05-04 – 2016-06-20. Inkomna anbud har utvärderades inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) och i oktober beslutade man att ge uppdraget åt Wästbygg AB. Under hösten och en bit in på våren 2017 fortsätter arbetet med projektering och framtagande av bygglovshandling.

På museet påbörjades det omfattande arbetet med att utrymma husets samtliga lokaler. Bland flyttades de textila samlingarna till nya magasin och tillfälliga personalutrymmen i museets lokaler på Slottsmöllan planerades och förbereddes. Den 30/10 stängde museet för besökare. Det nya museet beräknas öppna igen 2019.

Läs mer om stängningen av museet i Axplock – stiftelsen Hallands länsmuseer, sid 22-23

Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum (14/10 2016)

2015

Våren 2015 formulerades ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6/10 godkändes förslaget. Därefter fortsatte processen genom Halmstad kommuns fastighetskontor som förberedde upphandling av samverkansentreprenad. Under hösten sålde stiftelsen Hallands länsmuseer Kirsten Munks hus i centrala Halmstad, för att därigenom möjliggöra renovering av Hallands Konstmuseums nuvarande byggnad i samband med om- och tillbyggnad.

Kirsten Munks hus sålt (16/10 2015)
Kommunstyrelsens ledningsutskott (6/10 2015)

2014

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum.

Avsiktsförklaring och Utredning
Regionstyrelsens sammanträde (17/9 2014)
Protokoll (17/9 2014) 

Schaktning inför tillbyggnaden vid den nordöstra gaveln, januari 2018

Schaktning inför tillbyggnaden vid den nordöstra gaveln, januari 2018

Pålning, februari 2018

Pålning, februari 2018

Markarbete, mars 2018

Konturen av den nya hörsalen med utsikt mot Nissan, april 2018.

Tak- och fönsterrenovering, april-maj 2018

Tak- och fönsterrenovering, april-maj 2018

Uttömd källardel vid nordöstra gaveln. Här bereds bland annat plats för en museibutik. Hit kommer man från entréhallen via en ännu obefintlig trappa längst bort i bild, maj 2018

Uttömd källardel vid nordöstra gaveln. Här bereds bland annat plats för en museibutik. Hit kommer man från entréhallen via en ännu obefintlig trappa längst bort i bild, maj 2018

De första väggarna till det nya huset kom på plats i början på juni 2018. Inspirerade av reliefen som löper runt den befintliga byggnaden, och närproducerade hos Abetong i Falkenberg.

De första väggarna till det nya huset kom på plats i början på juni 2018. Inspirerade av reliefen som löper runt den befintliga byggnaden, och närproducerade hos Abetong i Falkenberg.


Reliefen runt den befintliga byggnaden.

Reliefen runt den befintliga byggnaden.


Den lägre delen av tillbyggnaden tar form i oktober 2018. I hörnet mellan gammalt och nytt placeras huvudentrén. Och intill de röda pelarna och den ännu obefintliga väggen görs plats för uteservering.


I november monterades trappan som tar besökarna in i de nya utställningslokalerna. Och självklart ska en ny hiss installeras för de som önskar det.


Markberedning framför utbyggnaden och nya entrén, december 2018