Lennart Olson, Olle Bærtling vid väggmålning i Hötorgsskrapan, 1959.

En av Sveriges viktigaste konstnärer under efterkrigstiden – Olle Bærtling – är ett självklart utställningsval när Hallands Konstmuseum öppnar på nytt. Hans unika konstnärskap, med starka kopplingar till både regionen och den internationella konstvärlden, visar en individs möjligheter att nå sina drömmar och ständigt få lov att vara visionär. Både rent konstnärligt och som strategisk affärsman.

Ett 70-tal konstverk ger inblick i Bærtlings omfångsrika konstnärskap, men de visar också på tydliga brytpunkter som för utforskandet av det abstrakta måleriet framåt. Ett konstnärskap som hyllats för sitt måleri, men som i viss mån också setts som misslyckat av omvärlden då ambitionerna varit för vidlyftiga. Modernisten Bærtling är samtidigt något av en romantiker med starka visioner om konstens nya roll i samhället, där de traditionella konstformerna skulle upplösas till förmån för det estetiska rummet. I föreningen Aspekt mötte han arkitekter, konstnärer, fotografer, musiker och konsthantverkare som tillsammans ville utveckla den estetiska helhetsupplevelsen. Och i samarbete med arkitekten David Helldén utförde Bærtling några av sina mest omfattande gestaltningsprojekt: entréhallen i Första Hötorgscity samt Frescati, Stockholms universitet.

Bilden av Olle Bærtling som person har alltid varit mytomspunnen och med vår tids selfie-kultur är det kanske lättare än någonsin att förstå hans medvetna val. Strategiskt iscensatte han konstnären Olle Bærtling genom ett antal fotografier tagna av vännen och fotografen Lennart Olson. De bidrog till det världsomfattande genomslaget och gav en statustyngd och viktig portfolio med pressklipp. I nära samarbete med Teddy Brunius och Oscar Reutersvärd säkerställdes Olle Bærtlings konstnärskap genom utställningar och i samlingar på viktiga institutioner runt om i Europa, USA och Sydamerika.

I utställningen visas bland annat Hallands Konstmuseums exklusiva nyinköp, målningen Ganga från 1955. Den var med på utställningen i Sao Paolo 1957 och har sedan 1964 ägts av Columbia University, New York innan det nu återvänt till Sverige.