Konsten att bygga ett museum

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum har ställt särskilda krav på planering och utförande, men också unika möjligheter kring konstnärliga gestaltningar. Hör några av de inblandade berätta.

Onsdag 6/11 kl 18
Lotta Sundell, White Arkitekter och Niclas Leonhard, Wäst bygg AB .

Onsdag 20/11 kl 18
Industridesigner Jenny Nordberg berättar om arbetet med den nya hörsalen.

Onsdag 4/12 kl 18
Konstnären Eva Bengtsson berättar om arbetet med museets toaletter och möbeldesiger Gustav Person, om biblioteket.

Onsdag 15/1 kl 18
Konstnären Maria Stigsdotter Drott berättar om sitt arbete med trädgården runt museet och konstnären Mikael Ericsson, om ljuskonstverket på den nya fasaden.

Föredragen hålls i hörsalen och ingår i ordinarie entré.