Kommande utställningar

14 mars – 3 maj 2020
Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong

14 mars – 31 maj 2020
En utställning om bildgalleriet i Varberg

4 april – 6 september 2020
Ingrid Wallberg – arkitektpionjär

16 maj – 23 augusti 2020
Hallänningarna som ritade om Sverige – Ahlberg, Bauer, Helldén och Ancker

14 juni – 23 augusti 2020
Kerstin Trollberg

5 september – 31 januari
David Svensson

5 september – 11 april
Väv ur samlingen