Jaget och laget – fotbollskultur i serieform

I maj 2020 avgörs UEFA F-17 EM i Sverige. Matcherna spelas i Falkenberg, Halmstad, Varberg och Ängelholm. I anknytning till det gör Konst i Halland/Konstexpressen* ett konstpedagogiskt projekt i samarbete med de tre halländska kommunerna genom Skapande skola* och serietecknarna Ylva Oknelid och Minna Svensson. Båda är professionella serietecknare med bred pedagogisk erfarenhet. Ylva är uppväxt i Falkenberg och Minna i Halmstad.

I workshops på skolan och på Hallands Konstmuseum anknyter vi till evenemanget med fokus på kvinnligt ledarskap och laganda. Allas insatser och uttryck är lika viktiga. Tematiken hämtas från fotbollens värld, där lagets framgång är beroende av alla spelares individuella talanger. Relevanta frågeställningar, t ex om genus och kroppsuppfattning, kommer att beröras.

Målgruppen är mellanstadiet och barnens teckningar kommer att sättas samman till kollektiva verk som trycks upp på Eurosizeaffischer. Dessa visas sedan i stortavlor i Halmstad i anslutning till F-17 EM. I Falkenberg, som är EM:s huvudarena arrangeras även en utställning med barnens originalteckningar.

Ylva Oknelid och Minna Svensson säger: ”Vi kommer tillsammans att skapa serier och illustrationer på teman där jaget och laget står i fokus. Tillsammans kommer vi att leka med bild och text i ett rum fritt från prestationskrav. Fult är fint och alla kan rita!”

*Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

*Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen.