Välkommen till Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum är ett nav för konst och konstliv i Halland. Just nu är museibyggnaden på Tollsgatan i centrala Halmstad stängd för om- och tillbyggnad. Under tiden fortsätter den publika delen med program

och utställningar på andra håll i länet. För att hålla dig uppdaterad om var och när, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook, Instagram och YouTube.

Ett nytt museum

Det nya museet öppnar igen den 26/10 2019. Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad med huvudentré mot Nissan. I en inbjudande och tillgänglig miljö erbjuds här mer konst på fler ytor och ett utökat programutbud. Läs mer kring om- och tillbyggnaden

Pedagogiskt utbud

Arbetar du inom förskola, grundskola eller gymnasium? Hallands Konstmuseum erbjuder olika aktiviteter. Ni kan till exempel boka en stadsvandring eller göra en utflykt till Friluftsmuseet Hallandsgården.
Läs mer om vårt pedagogiska utbud för skolan

Kvarteret Bærtling

Högskoleområdet i Halmstad heter Kvarteret Bærtling. Här finns flera verk av konstnären Olle Bærtling, född och uppvuxen i Halmstad och en av Sveriges mest internationellt representerade konstnärer.
Läs mer om Bærtling 

Konst i Halland

Hallands Konstmuseum har ett nära samarbete med Region Halland och dess kulturavdelning. På uppdrag av dem driver vi bland annat det regionala resurscentret Konst i Halland. Via portalen konstihalland.se hittar du konstnärer, konstutställningar, konstutbildningar och konstföreningar i Halland. Läs mer på konstihalland.se

Friluftsmuseet Hallandsgården

Friluftsmuseet Hallandsgården på natursköna Galgberget förvaltas av Hallands Konstmuseum. Området har öppet året runt. Under sommarsäsongen erbjuds programaktiviteter och byggnaderna har öppet dagligen kl 11-17 (6/6-11/8 2019). Läs mer om Hallandsgården